Što još karakterizira klapu?

Fenomen klapskog pjevanja

Pojam “klapa”, koji obrađujemo na ovim stranicama, koristi se kako bi označio bilo vrstu muzike, bilo muzičku grupu koja izvodi takvu muziku. Za razliku od ostalih vrsta tradicionalne muzike u Hrvatskoj, radi se o zbornoj a capella vrsti pjevanja, koju je ponekad moguće popratiti jednom mandolinom ili gitarom.

Klapsko pjevanje povijesno se veže za dalmatinsku obalu i njene otoke, gdje su se muškarci u središtima gradova i mjesta okupljali kako bi proveli zajedno vrijeme, družeći se kroz priču, ali i pjesmu. Tradicija nalaže da jedan glas povede pjesmu, a da mu se kasnije pridruže i ostali pjevači.

Tematike klapskih pjesama

Iako se radi o izvorno liturškoj vrsti glazbe, repertorij koji je kasnije okarakterizirao klapsko pjevanje sastoji se od većinom svjetovnih tematika, koje slave ljubav, vino i hranu, mediteranski način života, regionalni identitet no i ostale teme, kao što je vjera, patriotizam te slavljenje nacionalnih heroja.

Karakteristike klape

Klasična klapa ima strogo parni broj glasova. Klape su tradicionalno pretežno muški sastavi, iako postoje zapisi da su i žene pjevale. Generalno govoreći, ženske su klape rjeđe zastupljene, no od sedamdesetih godina pojavile su se i mješovite klape, koje su bile manje diskriminirane od ženskih klapa.

Ostali tipični elementi koji karakteriziraju klape su ograničen broj glasova, ne više od dvanaest, s prvim i drugim tenorom, jednim baritonom i jednim basom. Svi glasovi, osim prvog tenora i eventualnog muzičkog instrumenta koji prati klapu, mogu biti dvostruko zastupljeni. Muzika stavlja veći naglasak na melodiju i harmoniju, nauštrb ritma.

Klapa danas

Pored profesionalnih klapa, i dalje je iznimno prisutna tradicija spontanog, neformalnog klapskog pjevanja. Ne bismo, dakle, trebali biti zavarani pridjevom “tradicionalna” – klapsko pjevanje je daleko od proteklog povijesnog fenomena i predstavlja živo prisutan glazbeni oblik u Dalmaciji, kao i u ostatku Hrvatske, s neprekidnim komponiranjem novih tekstova i održavanjem festivala posvećenih klapskom pjevanju.