O klapama

U ovom dijelu govorimo o fenomenu muzičkog izričaja specifičnom za Dalmaciju i njene otoke; što karakterizira klape, povijesni kontekst u kojem su nastale te njihov razvoj u moderno vrijeme.